Ik ben huurder
Een storing of gebrek
In de map, die huurders bij overdracht van de woning ontvangen, zit een alfabetische lijst van werkzaamheden of zaken die kapot kunnen gaan. Het is onmogelijk alle voorkomende reparaties op te sommen. De meest voorkomende zaken kunt u wel terugvinden.
In de eerste kolommen staat bij elk van de genoemde zaken wie verantwoordelijk is voor herstel. Zaken die van een vorige bewoner zijn overgenomen en zaken die door uzelf zijn aangebracht vallen niet onder de onderhoudsverplichtingen van Langewold Beheer.

Onderhoud & reparatie
Dat goed onderhoud aan de door u gehuurde woning van belang is, daar zult u het mee eens zijn. Woningonderhoud is een zaak voor Langewold Beheer en voor de huurder.  In grote lijnen is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud als volgt verdeeld:

De verhuurder heeft instandhoudingsplicht
De verhuurder (Langewold Beheer) moet er voor zorgen, dat vooral de buitenkant van de woning in goede staat blijft.

De huurder heeft de verzorgingsplicht
U moet de woning verzorgen als een goed huurder. Dat betekent dat u zorg draagt voor herstel van diverse, kleine reparaties, zoals bijvoorbeeld het smeren van draaiende delen van hang- en sluitwerk en het herstel van zaken die door nalatigheid of verkeerd gebruik kapot zijn gegaan. Reparaties die noodzakelijk zijn geworden als gevolg van slijtage door normaal gebruik, worden door ons en voor onze rekening verricht.
Echter, reparaties van zaken die door schuld of nalatigheid van de huurder kapot zijn gegaan, zijn altijd voor rekening van de huurder en vallen niet onder één van de hierna vermelde fondsen.

In de huurdersmap, die u ontvangt bij aanvaarding van uw woning, staat een uitgebreid overzicht van zaken die kapot kunnen gaan, waarbij vermeld is wie verantwoordelijk is voor het herstel.


Reparatieverzoek indienen? klik hier

Schade en verzekering
Over de aansprakelijkheid voor schade in of aan de woning blijken helaas nogal eens misverstanden te bestaan. Globaal gezegd is het casco van de woning door Langewold Beheer verzekerd tegen brand- en stormschade. Voor uw eigen bezittingen dient u zich zelf te verzekeren.

Opstal en inboedel
Langewold Beheer heeft haar woningbestand verzekerd tegen brand- en stormschade. Dit betreft alleen het casco, ook wel opstal van de woning genoemd. U dient zelf uw inboedel te verzekeren. Als bewoner bent u verplicht maatregelen te nemen om schade, bijvoorbeeld bij storm, zoveel mogelijk te voorkomen. Wij raden u aan de inboedel op uitgebreide condities te verzekeren. Uw verzekeraar kan u daar meer over vertellen.

Gevolgschade en aansprakelijkheid
Met nadruk wijzen wij u op de zogenaamde vervolgschade. Dat is schade aan ‘lijf en goederen’ als gevolg van brand, storm, verzakking, instorting, lekkage, leidingbreuk, stroomuitval, stuifsneeuw enzovoort. Deze schade is in bijna alle gevallen voor rekening en risico van u als huurder en bewoner. Valt bijvoorbeeld een keukenkastje van de muur – en dit is niet aan uzelf te wijten – dan is Langewold Beheer verplicht dit kastje weer op te hangen. Maar wij zijn in dat geval niet aansprakelijk voor vergoeding van het gesneuvelde serviesgoed. Een ander voorbeeld is lekkage van waterleidingen of de centrale verwarming. Ook hier is Langewold Beheer wel verantwoordelijk voor het herstel van de leidingen of de centrale verwarming, maar niet voor de eventuele schade aan vloerbedekking of plafond. Het is dus raadzaam u tegen deze gevolgschade te verzekeren door een goede inboedelverzekering af te sluiten.
Langewold Beheer
Nieuwstraat 22
9801 CS Zuidhorn
Nederland

T 0594-502426
F 0594-505133
info@langewoldbeheer.nl
©2024 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: AYO MEDIA
Langewold Beheer
Nieuwstraat 22
9801 CS Zuidhorn
Nederland

T 0594-502426
info@langewoldbeheer.nl